מכללת אלה - כלים אבחוניים
 
 
מכללת אלה
בקרו אותנו ב- facebook 
מגמות רב שנתיות
מגמות חד שנתיות
קורסי חובה
התמחויות למטפלים
קורסים מרחיבי ידע

כלים אבחוניים

 
 בקורס זה, נכיר כלים אבחוניים ונלמד להשתמש בהם.
נכיר את האינטייק (הערכה) שמטרתו הינה הערכה ואיסוף אינפורמציה, כגון: הקושי שבגינו הגיע לטיפול, אופן ההתמודדות עם הקושי עד כה, היסטוריה התפתחותית, חינוכית ומשפחתית, סגנון ונטיות אישיותיות , מידת התפקוד בחיי היומיום, משאבים נפשיים, גורמי דחק ועוד.


פסיכותרפיה הוליסטית הינה גישה אינטגרטיבית. האינטגרטיביות באה לידי ביטוי גם בכלים האבחוניים העומדים לרשות הפסיכותרפיסט ההוליסטי.
בתפיסה ההוליסטית, האבחון הוא תהליך טיפולי בפני עצמו,  ובהרבה מהמקרים הטיפול והאבחון שזורים זה בזה.
במהלך האבחון, המטפל הפסיכותרפיסט ההוליסטי עסוק בלזהות מגוון רחב של נושאים הנוגעים למטופל ולעולמו הפנימי, כגון: כוחות ויכולות, מוקדי קושי, חרדות, סגנון ההתקשרות עם הזולת ואיכות היחסים, קונפליקטים פנימיים, דרכי התמודדות עם קשיים וגורמים לא מודעים המשפיעים על התנהגותו, מחשבותיו ורגשותיו של האדם.
מטרת השימוש בכלים אבחוניים היא,  לנסות ולמקד את מקורות הקושי ואת אופני הטיפול המומלצים. כמו כן להתחיל ולבנות קשר של אמון בין המטופל לבין המטפל/ת.
בסיום תהליך ההערכה, השיחה מכוונת לכיוון הניסיון להגדיר את המטרות שהמטופל רוצה היה להשיג בתהליך הטיפולי.

 
כל הזכויות שמורות למכללת אלה ©   |   עיצוב אתר: סטודיו נקודות